Używamy plików cookie, aby zoptymalizować działanie naszej witryny oraz zbierać informacje, które pomogą nam ją ulepszać.
Informacje o ochronie prywatności i plikach cookie

OK
  1. Na celowniku
  2. Uszczelnienia podziemne Roxtec
  3. Postępowanie w przypadku awarii rozdzielnic
  4. Rozwiązania projektowe sprzyjające stabilnemu zasilaniu

Konstrukcja podstacji elektrycznej sprzyjająca stabilnemu zasilaniu

Konstrukcja podstacji elektrycznej sprzyjająca stabilnemu zasilaniu

Jak zapewnić bezpieczny przesył i dystrybucję energii elektrycznej? Przede wszystkim już na wczesnym etapie projektowania należy korzystać ze specjalistycznej wiedzy, innowacyjnych rozwiązań i pomocy osób wykazujących zaangażowanie.

Między elektrownią a odbiorcą energii elektrycznej znajduje się cały system przesyłu i dystrybucji, którego zadaniem jest zapewnienie stabilnych dostaw. Elektrownie wysyłają energię elektryczną pod wysokim napięciem, które następnie jest redukowane w lokalnych sieciach dystrybucyjnych. Kiedyś sieci dystrybucyjne były zasilane tylko z jednej strony, obecnie zaś prąd jest także generowany i wprowadzany do sieci na poziomie lokalnym.

Rola podstacji

Podstacje są częścią systemu przesyłowego. Ich zadanie polega na przekształcaniu prądu o wysokim napięciu na prąd o niższym napięciu i odwrotnie. Firma stawiająca i uruchamiająca taką podstację musi spełnić szereg wymogów prawnych oraz miejscowych i międzynarodowych norm.   

power-sapei.jpg

Etapy projektowania podstacji

  1. Projekt systemu uziemiającego i wyrównującego potencjały. 
  2. Projekt układu podstacji. Rozkład elementów podstacji to głównie rozmieszczenie podzespołów rozdzielnicy wg funkcji i wymogów separacji przestrzennej. Określa umiejscowienie poszczególnych urządzeń, magistrali, studzienek rewizyjnych, kanałów i awaryjnego systemu zasilania prądem przemiennym oraz wskazuje wybór akumulatorów prądu stałego, ładowarki akumulatorów i innych systemów pomocniczych.
  3. Wsparcie inżynieryjne w zakresie zdobywania licencji i zezwoleń. Obejmuje przygotowanie rysunków sprawdzonych przez inżynierów, zeznawanie podczas przesłuchań publicznych w gminie, w której planowana jest budowa zakładu, zamówienie ekspertyz dotyczących hałasu i kompatybilności elektromagnetycznej oraz w razie potrzeby wybór środków zaradczych.
  4. Projekty budowlane i konstrukcyjne.
  5. Specyfikacja i zamawianie sprzętu. Ustalanie parametrów najważniejszego sprzętu projektowanej podstacji to jedna z najważniejszych czynności, która wymaga uwzględnienia wielu szczegółów.

Jak wykonać krok 5

Jednym z największych wyzwań dla projektantów i wykonawców jest określenie specyfikacji i zamówienie wysokiej jakości trwałych uszczelnień do kabli i rur ochronnych kabli na wejściach do podstacji oraz w ich wnętrzu. 

Rozwiązanie stanowią mechaniczne modułowe systemy uszczelnień. Ich zalety to skuteczność, niższe koszty, krótszy czas realizacji prac oraz dostępność na czas. Ponadto nie przepuszczają wody ani gazu, dzięki czemu zatrzymują niepożądane zapachy oraz uniemożliwiają przedostawanie się insektów i innych małych zwierząt.

Ekonomiczne rozwiązania

Modularne systemy uszczelniające zapewniają oszczędności od pierwszego dnia stosowania. Upraszczają planowanie i projektowanie, przyspieszają montaż, ograniczają zużycie materiałów oraz i ułatwiają logistykę. To pozwala ekipom technicznym przeprowadzanie prac modernizacyjnych na miejscu i rozwiązywanie nieprzewidzianych problemów związanych z rozmiarami, liczbą i materiałem kabli oraz rur. Długoterminowe oszczędności są bezsporne: systemy uszczelniające z możliwością ponownej instalacji oszczędzają czas i pieniądze przez cały okres eksploatowania podstacji.

Narzędzia cyfrowe, takie jak internetowe aplikacje do konfiguracji uszczelnień, pozwalają podejmować decyzje dotyczące uszczelnień kabli i kanałów jeszcze w fazie projektowania, a nie w terenie, dzięki czemu pomagają zmniejszyć związane z nimi ryzyko.

Więcej informacji o modułowym systemie uszczelniania do kabli i rur