This seems to be your market:

Używamy plików cookie, aby zoptymalizować działanie naszej witryny oraz zbierać informacje, które pomogą nam ją ulepszać.
Informacje o ochronie prywatności i plikach cookie

OK
 1. Informacje na temat
 2. Równowaga ekologiczna
 3. Odpowiedzialność społeczna biznesu

Nasza działalność przynosi efekty

Nasza działalność przynosi efekty

Naszym celem jest bezpieczniejszy świat, dlatego również w zakresie CSR — odpowiedzialności społecznej biznesu (corporate social responsibility) mamy jasną strategię. Jesteśmy zdeterminowani zwalczać ubóstwo poprzez wspieranie przedsiębiorczości.

Error loading video
Zobacz film z Kurumbapatty w Tamil Nadu

Jedną z motywacji działania zgodnie z zasadami CSR dla Roxtec jest wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo poprzez naszą działalność. Roxtec wspiera inicjatywy lokalne, projekty edukacyjne i stowarzyszenia sportowe. Mamy umowy biznesowe z przedsiębiorstwami społecznymi w różnych krajach, zatrudniającymi osoby z niepełnosprawnościami.

Sponsorowanie wsi w Indiach

Naszym partnerem jest również organizacja non-profit Hand in Hand, mająca na celu zwalczanie ubóstwa na wiejskich obszarach Indii. Jako sponsor programu Village Uplift tej organizacji, wspieramy rozwój w pięciu kluczowych dziedzinach.

 • Eliminacja pracy dzieci i szkolnictwo dla tych, które edukacji nie ukończyły
 • Grupy samopomocowe i mikrofinansowanie dla kobiet
 • Dostęp do internetu i demokracja na szczeblu lokalnym
 • Edukacja zdrowotna i darmowe badania medyczne
 • Ekologiczne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami i zasoby

Pozytywny wpływ

W ramach programu ludzie dzisiaj dostają pomoc, a na przyszłość zyskują umiejętności samopomocy. Kobiety w grupach samopomocowych mówią jednym głosem o tym, jak ważne są ich nowe, rodzinne przedsiębiorstwa:
„Życie jest teraz dużo lepsze — zwłaszcza dla naszych dzieci”.

Oto niektóre efekty naszego najnowszego wspólnego przedsięwzięcia, trwającego dwa lata projektu w Kurumbapatty, Tamil Nadu.

Edukacja

 • 1495 osób wzięło udział w programach uświadamiających w zakresie pracy dzieci. Miejscowość zadeklarowano „przyjazną dla dzieci”, co oznacza, że nie są one w niej wykorzystywane do pracy i że wszystkie dzieci chodzą do szkoły.
 • 165 osób ukończyło kursy komputerowe, co zwiększyło ich szanse na znalezienie pracy.
 • 1447 osób było obecnych na spotkaniach dotyczących prawa do informacji i demokracji na szczeblu lokalnym.

Zdrowie

 • 3429 osób wzięło udział w programach i obozach poświęconych tematyce zdrowia.
 • Zbudowano 31 toalet. Pozostałe toalety wybuduje rząd.
 • 22 kobiety więcej wyleczono z anemii, a 15 dzieci więcej nie doświadcza już niedożywienia.

Wzmocnienie pozycji

 • Wszystkie 264 członkinie grup samopomocowych wzięły udział w szkoleniu o rozwijaniu przedsiębiorstwa.
 • Powstały 282 firmy rodzinne, wiele z nich dzięki mikropożyczkom od instytutu pożyczkowego organizacji Hand in Hand. Pożyczki te zwrócono w 99,6%.
 • Udzielono wsparcia dla 111 ogródków kuchennych i 59 upraw azolli (bogatej w białko paszy dla bydła).

— Wspaniale było zobaczyć, jak przyczyniliśmy się do bezpośredniej, pozytywnej zmiany dla tak wielu ludzi. Bardzo cieszę się również, że działania te mają perspektywę długoterminową i są ukierunkowane na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój — mówi Ulrica Malmberg, wiceprezes zarządu Roxtec ds. zasobów ludzkich.