Używamy plików cookie, aby zoptymalizować działanie naszej witryny oraz zbierać informacje, które pomogą nam ją ulepszać.
Informacje o ochronie prywatności i plikach cookie

OK
  1. Informacje na temat
  2. Równowaga ekologiczna
  3. Kodeks etyki

Zaufanie, uczciwość i szacunek

Postępowanie zgodnie z Kodeksem etyki Roxtec.

Prawdą jest, że naszą misją jest uszczelnienie świata. Prawdą jest również, że wszyscy w rodzinie Roxtec tworzymy mocny zespół i razem możemy zrobić więcej dla bezpieczniejszego świata.

Kodeksie etyki Roxtec przedstawia nasze stanowisko w kwestiach etycznych i dotyczących ochrony środowiska, wymagamy, by wszyscy menedżerowie, pracownicy, partnerzy i dostawcy zaangażowani w działalność biznesową pod marką Roxtec respektowali Kodeks i postępowali zgodnie z nim.

Zachęcamy również wszystkich, aby wzięli na siebie jeszcze większą odpowiedzialność niż ta, którą nakazuje prawo. Kodeks oparty jest na zaufaniu, uczciwości oraz szacunku i przedstawiony jest w dziesięciu stwierdzeniach zawartych w niniejszej ulotce.

Naszą zasadą ogólną jest przestrzeganie przez wszystkich praw obowiązujących w danym kraju, standardów i wymogów branżowych, jak również Kodeksu etyki Roxtec.

Przy rozpatrywaniu problemu stosuje się ten zapis, który jest najbardziej korzystny dla pracowników. Możemy brać pod uwagę różnice kulturowe, ale bezpieczeństwo i prawa człowieka nie podlegają kompromisom. Nie tolerujemy również łapówek w żadnych relacjach biznesowych. Należy zauważyć, że nasze wymogi nie muszą ograniczać się do przestrzegania prawa krajowego.

Roxtec International AB uzyskał certyfikację zgodnie z normą ISO 14001. Wszyscy partnerzy, w tym dostawcy, muszą zatem spełniać podane wymogi w zakresie ochrony środowiska.

Sprzeciwiamy się

  • Pracy dzieci — uznajemy prawa każdego dziecka. Zazwyczaj minimalny wiek zatrudnienia wynosi 15 lat.
  • Pracy wymuszonej — praca nie może być wykonywana pod groźbą kary ani jako spłata długu.
  • Dyskryminacji — nikomu nie można grozić, prześladować go ani dyskryminować z żadnego powodu.
  • Praktykom dyscyplinarnym — szanujemy godność wszystkich pracowników. Nie akceptujemy kar psychologicznych ani fizycznych.
  • Łapówek i oszustw — nie tolerujemy łapówek ani oszustw w żadnych relacjach biznesowych.

Wspieramy

  • Zdrowie i bezpieczeństwo — nasze środowisko pracy jest bezpieczne, czyste i zdrowe. Utrzymywanie porządku to nasza podstawowa zasada i ponieważ bezpieczeństwo pracowników jest zawsze priorytetem, dążymy do zapobiegania wszelkim potencjalnym wypadkom.
  • Ochronę środowiska — w kraju, w którym działamy, przestrzegamy stosownych praw i regulacji w zakresie ochrony środowiska. Minimalizujemy zużycie energii oraz odpady i w odpowiedni sposób postępujemy z substancjami chemicznymi.

Szanujemy

Prawa pracowników i wolność zrzeszania się

Wszyscy, którzy pracują na rzecz Roxtec, mają prawo do umów o pracę, tworzenia związków zawodowych i wstępowania do nich oraz do negocjacji zbiorowych. Nie akceptujemy jako pracowników więźniów, osób zniewolonych poprzez dług ani nielegalnie zatrudnionych.

Godziny pracy

Przestrzegamy stosownych praw i norm branżowych w zakresie godzin pracy. Płacimy za nadgodziny.

Kompensacja

Płace muszą mieć wysokość nie niższą niż płaca minimalna wymagana przez prawo lub w danej branży oraz muszą wystarczać na pokrycie podstawowych potrzeb pracowników. Wszystkim pracownikom przysługuje przewidziany prawem urlop wypoczynkowy, zwolnienia lekarskie i urlop rodzicielski.