This seems to be your market:

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre nettstedet vårt så bra som mulig, og samle informasjon som hjelper oss med å forbedre det for deg.
Informasjon om personvern og informasjonskapsler

OK
  1. Roxtec-måten
  2. Sertifisert beskyttelse
  3. Jordingstest med kortslutning

Jordingstest med kortslutning

Verifiserer nåværende strømbærings-evne.

Jordingstest med kortslutning

Jording er nødvendig for å sikre elektrisk sikkerhet og unngå elektriske støt. Et lynnedslag eller en kortslutningsstrøm kan forårsake personskade, avbrutt drift og ødelegge elektronikk.

Roxtec BG™-gjennomføring (jording) forbinder metallkledde, armerte og skjermede kabler til jord gjennom en kraftig fletning i modulene. De er designet for å brukes på farlige steder og beskytte mot virkningene av lynnedslag og overspenningsstrømmer. Kapasiteten til fletningen er testet av Roxtecs ingeniører og ved eksterne testlaboratorier.

Error loading video
Testing hos Roxtec - Kortslutningsjording

Testutstyret på Roxtecs testlaboratorie i Karlskrona, Sverige, brukes til å verifisere Roxtecs bindings- og jordingssystems evne til å motstå eventuelle feilstrømmer som kan oppstå. Roxtec-gjennomføringer er utviklet for å motstå ekstremt kraftige og gjentatte feilstrømmer.

Avansert testutstyr

Testutstyret er på den ene terminalen koblet til Roxtec-rammen og på den andre til det bestandige kobberrøret som brukes i stedet for en armert kabel. Utstyret, som er i stand til å generere strømmer opp til 10 kA, overfører strømmen gjennom Roxtec BG™-systemet. Strømmen overvåkes gjennom hele testen for å sikre at det ikke er noen pauser.

Verifisert ytelse

Etterpå åpnes gjennomføringen, og fletningen i modulen verifiseres for å sikre at den er helt intakt og dekker den nødvendige strømbærings-evnen. Roxtec kabel- og rørgjennomføringer er testet iht. mange forskjellige standarder, krav og bruksområder.

Les mer om våre innovative teknologier – Jording.

Kontakt oss

Fyll ut opplysningene dine, så tar vi kontakt med deg i løpet av kort tid.

Takk for at du kontakter oss!

Vi vil snart kontakte deg.

Vennlig hilsen
Roxtec