Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre nettstedet vårt så bra som mulig, og samle informasjon som hjelper oss med å forbedre det for deg.
Informasjon om personvern og informasjonskapsler

OK
  1. Om Roxtec
  2. Kvalitet & miljø

Fokus på kvalitet og bærekraftighet

Fokus på kvalitet og bærekraftighet

I vårt arbeid for kontinuerlig forbedring med hensyn på kvalitets- og miljøhensyn, er vi rettledet av Roxtec kjerneverdier og Roxtec miljøretningslinjer (se nedenfor).

Miljøbelastning

Ved å beskytte liv og verdier, bidrar Roxtec produkter til en positiv effekt på miljøet ved å minimere bruken av ressurser og forhindre utilsiktet forurensning.

Kvalitetsgaranti

Roxtec International AB er sertifisert i henhold til ISO 9001- og ISO 14001-standard. Følgende datterselskaper er sertifisert i henhold til ISO 9001-standard:

  • Roxtec Sealing System Co., Ltd. (Shanghai)
  • Roxtec Ltd.
  • Roxtec GmbH
  • Roxtec India Pvt. Ltd
  • Roxtec Australia
  • Roxtec Latin América Ltda

Se ISO 9001- og ISO 14001-sertifikatene under.

Sikkerhetsdatablad

Se våre sikkerhets- og datablad i produktdelen av nettstedet.

Konfliktmineraler

Roxtec kjøper kun fra leverandører som bekrefter at de er "DRC konfliktfri". Les våre retningslinjer og vår rapport angående konfliktmineraler for mer informasjon.

Kvalitets- og miljøkontakter

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Magnus Gustavsson

Global kvalitetssjef Avdeling Global drift
Virksomhetsregion: Karlskrona, Sverige Telefon +46 733 31 30 88

Kerstin Antonsson

Miljø-, helse- og sikkerhetssjef Avdeling Global drift
Virksomhetsregion: Karlskrona, Sverige Telefon +46 455 36 67 13