This seems to be your market:

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre nettstedet vårt så bra som mulig, og samle informasjon som hjelper oss med å forbedre det for deg.
Informasjon om personvern og informasjonskapsler

OK
  1. Om Roxtec
  2. Bærekraftighet
  3. Etiske retningslinjer

Tillit, ærlighet og respekt

Etterleve Roxtecs etiske retningslinjer.

Det er sant at oppgaven vår er å forsegle verden. Det er også sant at alle vi i Roxtec-familien utgjør et sterkt team, og at vi sammen kan gjøre mer for en tryggere verden.

Roxtecs etiske retningslinjer forklarer vår posisjon i henhold til etiske og miljømessige problemer, og vi krever at alle ledere, ansatte, partnere og leverandører som er involvert i driften under Roxtec-merket, respekterer og følger retningslinjene.

Vi oppfordrer alle parter til å ta et enda større ansvar enn det som loven krever. Retningslinjene er basert på tillit, ærlighet og respekt, og oppsummeres med ti uttalelser i dette heftet.

Vår generelle regel er at alle parter skal overholde nasjonale lover, industristandarder og krav samt Roxtecs etiske retningslinjer.

Når de ulike retningslinjene omhandler samme problem, skal forskriftene som er mest gunstig for de ansatte, gjelde. Vi tar kanskje hensyn til kulturelle forskjeller, men det er ingen kompromisser når det gjelder sikkerhet og menneskerettigheter. Og vi tolererer ingen bestikkelser i noen forretningsrelasjoner. Vær oppmerksom på at kravene våre kanskje ikke er begrenset til kravene til den nasjonale lovgivningen.

Roxtec International AB er sertifisert i henhold til standarden ISO 14001. Alle partnere, inkludert leverandører, må derfor oppfylle de oppgitte miljøkravene.

Vi sier nei til

  • Barnearbeid – Vi anerkjenner alle barns rettigheter. Minstealderen for ansettelse er vanligvis 15.
  • Tvangsarbeid – Arbeid skal ikke gjøres under trusler med straff eller som en måte å betale en gjeld på.
  • Diskriminering – Ingen skal trues, mishandles eller diskrimineres av noen årsak.
  • Disiplinær praksis – Vi behandler alt personale med verdighet. Vi godtar ikke bruk av fysisk eller psykisk straff.
  • Bestikkelser og svindel – Vi tolererer ikke bestikkelser eller svindel i noen forretningsrelasjoner.

Vi sier ja til

  • Helse og sikkerhet – Vi har et trygt, rent og sunt arbeidsmiljø. Orden er en grunnleggende regel, og siden arbeidernes sikkerhet prioriteres hele tiden, gjør vi alt vi kan for å forebygge potensielle ulykker.
  • Miljø – Vi overholder alle gjeldende miljølover og -reguleringer i driftslandet. Vi minimerer energibruk og avfall, og behandler kjemikalier korrekt.

Vi respekterer

De ansattes rettigheter og organisasjonsfrihet

Alle som produserer for Roxtec, har rett til en arbeidskontrakt samt danne og bli med i fagforeninger og forhandle sammen. Vi godtar ingen innsatte eller gjeldsbundne eller ulovlige arbeidere.

Arbeidstid

Vi overholder gjeldende lover og industristandarder for arbeidstid. Vi kompenserer for overtidsarbeid.

Kompensasjon

Lønn skal alltid oppfylle minst lovlige eller minste industristandarder og være tilstrekkelig for personalets grunnleggende behov. Alle arbeidstakere får sin fastsatte årlige permisjon/ferie, sykefravær eller foreldrepermisjon.