This seems to be your market:

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre nettstedet vårt så bra som mulig, og samle informasjon som hjelper oss med å forbedre det for deg.
Informasjon om personvern og informasjonskapsler

OK
  1. Din bransje
  2. Infrastruktur
  3. Datasentre
  4. Slik beskytter du datasentre mot oversvømmelse

Slik beskytter du datasentre mot oversvømmelse

Iverksett tre forebyggende tiltak for å unngå nedetid.

Slik beskytter du datasentre mot oversvømmelse

Ekstremvær og stigende havnivåer er en økende trussel mot kritisk kommunikasjonsinfrastruktur, og hundrevis av datasentre over hele verden trenger nå beskyttelse mot vanninntrenging og oversvømmelse. Det er viktig å opprettholde driftspåliteligheten og redusere risikoen for nedetid.

Nedetid er kostbart for eiere og operatører: gjennomsnittlig kostnad for datasenteravbrudd er USD 740 357. Blant de vanligste årsakene til nedetid er værrelaterte hendelser. 

Oversvømmelse fører til nedetid  

Naturkatastrofer som omfatter oversvømmelse, fører til stor økonomisk skade. Noen skremmende eksempler er orkanen Sandy, som forårsaket brudd i datasentre i New York, USA i 2012, og den ekstreme nedbøren som førte til brudd i kommunikasjonsanlegg i Leeds i Storbritannia i 2015. I begge tilfeller tok det flere dager å gjenoppta driften. Selv i mindre ekstreme forhold kan vann forårsake feil som påvirker virksomhetsdriften. 

datacenter_cloud_750_v2.gif

Skremmende fremtidsprognoser

Økt hyppighet av oversvømmelse langs kysten, elver eller i regnperioder forventes å skade viktige ressurser som kabler, master, høyspentmaster, datasentre, telefonsentre, basestasjoner eller koblingssentre. Det finnes prognoser som tilsier at 235 datasentre vil bli påvirket av stigningen i havnivået allerede innen 2030. 

Forebygging og forsterkning er løsningen

Så hva kan du gjøre for å beskytte den kritiske infrastrukturen? Jason Hood, global leder for segmentet infrastruktur hos tetningsspesialisten Roxtec, har et klart svar som består av tre forebyggende tiltak: 

  1. Forsikre deg om riktige plassering fra start. Plasser datasenteret ditt i et lavrisikoområde med minimal risiko for høy vannstand eller langvarig påvirkning fra fuktighet.
  2. Design for å sikre hele anlegget. Det er viktig å beskytte alt utstyr, inkludert generatorer, koblingsanlegg og fibernettverk, mot risikoen fra fuktighet og delvis utladning.
  3. Bruk effektive tetningsløsninger. Bruk anbefalte fremgangsmåter når du tetter alle kabel - og røråpninger.

Ønsker du å finne ut mer? Les tetningseksperten Jason Hoods artikkel «Vannbegrensning i datasentre. Forberedende tiltak mot naturkatastrofer og klimaendringer» og finn ut hvordan du unngår nedetid.