This seems to be your market:

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre nettstedet vårt så bra som mulig, og samle informasjon som hjelper oss med å forbedre det for deg.
Informasjon om personvern og informasjonskapsler

OK
  1. Din bransje
  2. Infrastruktur
  3. Datasentre
  4. Sikre datasentre mot brann og vann

Sikre datasentre mot brann og vann

Velg en trygg plassering og spesifiser spesiallagde tetningsløsninger.

Sikre datasentre mot brann og vann

I en verden der myndigheter, banker og sykehus er avhengige av datateknologi, må serverhallene være operative. Nedetid er ikke et alternativ når det er nødvendig med kontinuerlig service for kritiske funksjoner i samfunnet. Derfor må datasentre tåle vann og brann, samt spare energi.

Før man anlegger et datasenter, er det viktig å foreta riktig valg angående plassering. I løpet av denne prosessen vurderer du risikoen for ekstremvær og oversvømmelse. Historiske data og forutsigbare tendenser hjelper deg med å identifisere områder som er i fare for naturkatastrofer. Men husk at oversvømmelse kan forekomme utenfor en flomsone og under perioder med moderat nedbør, og at vannivåer kan bli et problem.

Selv om det elektriske og det elektroniske utstyret er på bakkenivå, er det ofte tilkoblet og drevet via fiberoptikk og kabler som går inn under bakken. Underjordisk fordeling er imidlertid ikke uten trusler. Rør, hvelv og grøfter kan fylles med vann og bli en gangvei for fuktighet.

Vanntett fra under bakken til toppen av taket

Vann og fuktighet kan forårsake umiddelbare problemer som delvis utladning og kortslutninger. Langsiktige effekter kan være isolasjonsskade, korrosjon og utstyrsfeil. I stedet for å prøve å løse vannproblemer med silikon eller skum etter at skaden har skjedd, bør du fra starten av installere mekaniske tetningsløsninger som er spesiallaget for føringsveier under bakkenivå. Disse tetningene er vanligvis en komprimert gummiløsning som sørger for en vanntett tetning som beskytter mot høyt vanntrykk i flere år. Tetning av underjordisk strøm og fiberrør kan være en av de mest effektive og kostnadseffektive metodene for å beskytte kritisk infrastruktur mot vann og fuktighet. 

Du bør også bruke effektive mekaniske tetninger for å optimalisere vanntetthet over bakkenivå. Installer løsninger basert på komprimert gummi i kabel- og rørgjennomføringer i yttervegger og på tak der det er stor fare for vanninntrenging som følge av mye nedbør.

Brannsikker og lufttett over bakkenivå

Forsikre deg om at løsningene du bruker over bakken, er brannklassifisert for å gi sertifisert beskyttelse. Kontroller at kabelgjennomføringene du velger, også forhindrer luftlekkasje slik at du kan spare energi og sikre driften. Installasjon av et lufttett tetningssystem muliggjør bærekraftig bruk av klimaanlegg og kjølesystemer. Du kan kontrollere anleggets klima, eliminere risiko og redusere energikostnadene.

Utforsk Roxtec – en leverandør av tetningsløsning som kan hjelpe deg med å beskytte datasentre mot flere trusler.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese artikkelen av Jason Hood, tetningsekspert, om vannbegrensning i datasentre.