We gebruiken cookies om te zorgen voor een optimale werking van onze website en om informatie te verzamelen waarmee we onze website voor u kunnen verbeteren.
Informatie betreffende privacy en cookies

OK
  1. In focus
  2. Roxtec ondergrondse afdichtingen
  3. Uitval van schakelapparatuur
  4. Zorg voor een continue energievoorziening

Zorg voor een continue energievoorziening

Neem de belangrijkste bedreigingen voor een betrouwbare werking weg.

Zorg voor een continue energievoorziening

Onderstations zijn blootgesteld aan het risico van het binnendringen van water, stoffen en dieren. Knaagdieren kunnen apparatuur beschadigen, en water en stof kunnen lekstroom en uitval van de energiesdistributie veroorzaken. Om te zorgen voor continuïteit moeten beheerders oplossingen vinden voor uitdagingen als bodemdaling, zware kabelbelasting en water.

Traditionele afdichtingen voor kabeldoorvoeren zoals mastiek en kits raken defect - misschien niet meteen, maar na verloop van tijd zeker. Ze kunnen geen beweging van zware kabels aan en worden vaak uit de muur getrokken. Bovendien lukt het installateurs vaak niet om tussen meerdere kabels af te dichten. Dit resulteert in lekkage en stof, vocht, condensatie, lekstroom en kostbare stroomstoringen. 

3 manieren om uw onderstation te beveiligen

Het argument "Zo hebben we het altijd gedaan" is niet langer houdbaar. Wat u kunt doen om uw onderstation en apparatuur op efficiënte wijze te beschermen en te zorgen voor een stabiele energievoorziening:   

  1. Specificeer een ondergrondse afdichtoplossing die zelfs in stromend water kan worden geïnstalleerd. Mastiek en kits zijn hiervoor niet geschikt, aangezien uitharden en drogen onmogelijk is in stromend water. 
  2. Kies een kabelafdichting die snel en eenvoudig te installeren is vanaf één zijde van de muur.
  3. Kies een afdichting die sterk genoeg is om grote elektriciteitskabels vast te houden die een voor een via doorvoeren in de muur of in driehoeksverband (trefoil) via een grotere doorvoer binnenkomen. De afdichting moet altijd dicht blijven, ook bij bodemdaling of als er aan kabels wordt getrokken of deze worden gebogen of gedraaid. Een goede trekontlasting houdt in dat de afdichtingen bestand zijn tegen de belastingen waaraan ze in normale omstandigheden worden blootgesteld.

Whitepaper: 'Humidity effects in substations' (Gevolgen van vocht in onderstations)

Wilt u meer te weten komen over het vermijden van lekstroom en het handhaven van optimale bedrijfsomstandigheden voor schakelapparatuur en andere hoogspanningsapparatuur? Lees het whitepaper 'Humidity effects in substations' (Gevolgen van vocht in onderstations) van EA Technology.

Download het whitepaper

We vinden uw privacy belangrijk: