We gebruiken cookies om te zorgen voor een optimale werking van onze website en om informatie te verzamelen waarmee we onze website voor u kunnen verbeteren.
Informatie betreffende privacy en cookies

OK
  1. In focus
  2. Roxtec ondergrondse afdichtingen
  3. Uitval van schakelapparatuur
  4. Ontwerp voor betrouwbare energievoorziening

Ontwerp van onderstations voor een stabiele energievoorziening

Ontwerp van onderstations voor een stabiele energievoorziening

Hoe zorgt u voor een veilige en betrouwbare transmissie en distributie van elektriciteit? Het antwoord: door vroegtijdig in de ontwerpfase gebruik te maken van expertise, toewijding en innovatieve oplossingen.

Tussen de energiecentrale en de eindgebruiker bevindt zich een compleet transmissie- en distributiesysteem dat tot doel heeft een betrouwbare levering te garanderen. Energienetten worden over het algemeen onderverdeeld in stroomvoorzieningen op hoog niveau die geleidelijk worden teruggebracht tot het niveau van het lokale distributienetwerk. Eerder werden distributienetwerken slechts vanaf één zijde gevoed. Maar omdat elektriciteit tegenwoordig ook lokaal wordt gegenereerd, wordt het net nu ook op plaatselijk niveau gevoed.

De rol van onderstations

Onderstations maken deel uit van het transmissiesysteem. De taak van onderstations is het omzetten van een hoge spanning naar een lagere spanning of omgekeerd. Tijdens de bouw en inbedrijfstelling van een onderstation moet een reeks projecten worden uitgevoerd om te voldoen aan wet- en regelgeving en lokale en internationale normen.   

power-sapei.jpg

Ontwerpstappen voor een onderstation

  1. Ontwerp van een aardings- en potentiaalvereffeningssysteem. 
  2. Ontwerp van de lay-out van het onderstation. De lay-out van een onderstation bestaat voornamelijk uit het indelen van de schakelapparatuur naar functie en volgens de regels van ruimtelijke scheiding. Dit omvat de positionering van apparatuur, het ontwerp van busbars, putten, leidingen en het extern A/C-systeem, evenals de selectie van D/C-accu's, acculaders en andere systemen.
  3. Technische ondersteuning voor licentie- en vergunningsprocedures. Dit omvat het voorbereiden van tekeningen die worden gecontroleerd door deskundige technici, het getuigen bij publieke hoorzittingen over de centrale bij de desbetreffende gemeente, het regelen van geluids- en EMC-onderzoeken en, indien nodig, het selecteren van beschermende maatregelen.
  4. Civieltechnisch en bouwkundig ontwerp.
  5. Het specificeren en bestellen van apparatuur. Bij deze stap komt een groot aantal details kijken, aangezien de specificatie van belangrijke apparatuur een cruciale taak van het technische ontwerp van onderstations is.

Stap 5

Een belangrijke taak van ontwerpers en aannemers is het specificeren en bestellen van kwalitatief hoogstaande en duurzame afdichtingen voor kabels en leidingen van onderstations. 

Het gebruik van mechanische, modulaire afdichtsystemen biedt de oplossing. Deze verbeteren de prestaties en efficiëntie op het gebied van projectkosten, timing en levering. De mechanische afdichtsystemen bieden complete water- en gasdichtheid en voorkomen daarnaast stankoverlast en het binnendringen van insecten en kleine dieren.

Kostenbesparende oplossingen

Door direct vanaf het begin modulaire afdichtsystemen te gebruiken, bespaart u op de kosten. Ze vereenvoudigen de planning en het ontwerp, versnellen de montage en verminderen de behoefte aan voorraad, materialen en logistiek. Zo kunnen onderhoudsafdelingen upgrades op locatie uitvoeren en onvoorziene situaties met betrekking tot diameters, aantallen of materialen van kabels of leidingen oplossen. De besparingen op lange termijn staan buiten kijf: met herinstalleerbare afdichtsystemen kunnen gebruikers tijd en geld besparen gedurende de volledige levensduur van het onderstation.

Digitale hulpmiddelen, zoals online tools voor afdichtingsconfiguratie, zorgen voor een verdere vermindering van de risico's. Beslissingen over de afdichting van kabels en kabelgoten worden immers al genomen tijdens de ontwerpfase – en niet pas achteraf op de locatie.

Meer informatie over modulaire afdichtsystemen voor kabels en leidingen