We gebruiken cookies om te zorgen voor een optimale werking van onze website en om informatie te verzamelen waarmee we onze website voor u kunnen verbeteren.
Informatie betreffende privacy en cookies

OK

Vertrouwen, eerlijkheid en respect

De Gedragscode van Roxtec in praktijk brengen.

Het is een feit dat het onze missie is om de wereld te beschermen met onze afdichtingen. Ook vormen we met zijn allen in de Roxtec familie een hecht team dat samen meer kan doen om de wereld veiliger te maken.

De Gedragscode van Roxtec verduidelijkt ons standpunt inzake ethische kwesties en milieuvraagstukken. Alle managers, werknemers, partners en leveranciers die betrokken zijn bij zakelijke activiteiten onder het merk Roxtec zijn verplicht de Code te respecteren en te volgen.

Daarnaast moedigen we iedereen aan om een nog grotere verantwoordelijkheid op zich te nemen dan de wetgeving vereist. De Code is gebaseerd op vertrouwen, eerlijkheid en respect en kan worden samengevat met de tien verklaringen in deze folder.

Onze algemene regel is dat alle partijen zich dienen te houden aan nationale wetten, industrienormen en -vereisten, en aan de Gedragscode van Roxtec.

Wanneer er meerdere richtlijnen zijn voor een bepaalde kwestie, geldt de richtlijn die het gunstigst is voor de werknemers. We kunnen weliswaar culturele verschillen in overweging nemen, maar doen nooit concessies aan de veiligheid en de mensenrechten. Noch tolereren we steekpenningen bij enige zakelijke betrekkingen. Denk eraan dat onze eisen verder kunnen gaan de eisen van de nationale wetgeving.

Roxtec International AB is gecertificeerd conform de norm ISO 14001. Alle partners, met inbegrip van leveranciers, moeten dan ook voldoen aan de meegedeelde milieu-eisen.

Wij zeggen nee tegen

  • Kinderarbeid – Wij erkennen de rechten van elk kind. De minimumleeftijd voor toetreding tot de arbeidsmarkt is normaal gesproken 15 jaar.
  • Dwangarbeid – Er mag geen werk worden verricht onder bedreiging van straf of als middel voor het terugbetalen van een schuld.
  • Discriminatie – Niemand mag om welke reden dan ook worden bedreigd, beledigd of gediscrimineerd.
  • Disciplinaire maatregelen – Wij behandelen alle medewerkers met waardigheid. Het gebruik van geestelijke of lichamelijke straf wordt door ons niet geaccepteerd.
  • Steekpenningen en fraude – Wij tolereren geen steekpenningen of fraude bij enige zakelijke betrekkingen.

Wij zeggen ja tegen

  • Veiligheid en gezondheid – Wij bieden een veilige, schone en gezonde werkomgeving. Ordelijkheid is een fundamentele regel, en aangezien de veiligheid van de werknemers altijd de hoogste prioriteit heeft, streven we naar het voorkomen van alle potentiële ongevallen.
  • Milieu – Wij houden ons aan geldende milieuwetten en -voorschriften in de landen waarin onze bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Wij minimaliseren energieverbruik en afval, en gaan op de juiste wijze om met chemicaliën.

Wij respecteren

De rechten van werknemers en vakbondsvrijheid

Alle personen die meewerken aan de productie van Roxtec hebben het recht op een arbeidscontract, het oprichten en lid worden van vakbonden en collectief onderhandelen. Wij accepteren geen gedwongen werk, al dan niet via gebondenheid, of illegale werknemers.

Werktijden

Wij houden ons aan geldende wetgeving en industrienormen met betrekking tot werktijden. Wij betalen voor overuren.

Vergoeding

Lonen dienen altijd ten minste gelijk te zijn aan de wettelijke of in de industrie vastgelegde minimumnormen en toereikend te zijn voor de basisbehoeften van medewerkers. Aan alle werknemers worden de vastgelegde jaarlijkse vakantie-, ziekteverlof- of ouderverlofdagen toegekend.