We gebruiken cookies om te zorgen voor een optimale werking van onze website en om informatie te verzamelen waarmee we onze website voor u kunnen verbeteren.
Informatie betreffende privacy en cookies

OK

Nadruk op kwaliteit en duurzaamheid

Nadruk op kwaliteit en duurzaamheid

Bij onze inspanningen voor continue verbetering op het gebied van kwaliteit en milieukwesties worden we geleid door de Kernwaarden van Roxtec en het Milieubeleid van Roxtec (zie hieronder).

Nadruk op veiligheid en mensenrechten

De Gedragscode van Roxtec verduidelijkt ons standpunt inzake ethische kwesties en milieuvraagstukken. Alle managers, werknemers, partners en leveranciers die betrokken zijn bij zakelijke activiteiten onder het merk Roxtec zijn verplicht de Code te respecteren en te volgen.

Meer over onze Gedragscode.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het is onze doelstelling de veiligheid in de wereld te vergroten, en daartoe hebben wij tevens een duidelijke strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zijn vastbesloten de strijd aan te gaan tegen armoede door ondernemerschap aan te moedigen.

Meer over onze inspanningen voor een veiliger wereld. 

Milieu-impact

Doordat producten van Roxtec leven en eigendommen beschermen, dragen ze bij tot een positieve milieu-impact door het gebruik van bronnen te minimaliseren en onbedoelde vervuiling te voorkomen.

Kwaliteitsbewaking

Roxtec International AB is gecertificeerd conform de normen ISO 9001 en ISO 14001. De volgende dochterondernemingen zijn gecertificeerd conform de norm ISO 9001:

  • Roxtec Sealing System Co., Ltd. (Shanghai)
  • Roxtec Ltd.
  • Roxtec GmbH
  • Roxtec India Pvt. Ltd
  • Roxtec Australia
  • Roxtec Latin América Ltda

Zie hieronder voor de ISO 9001- en ISO 14001-certificaten.

Veiligheidsinformatiebladen

U vindt onze veiligheidsinformatiebladen in het gedeelte Producten van de website.

Conflictmineralen

Roxtec koopt alleen in bij leveranciers die bevestigen dat ze 'DRC-conflictvrij' zijn. Lees ons Beleid inzake conflictmineralen en ons Rapport over conflictmineralen voor meer informatie.

Contactpersonen voor kwaliteit en milieu

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Magnus Gustavsson

Global Quality Manager Afdeling Global Operations Bedrijfsregio: Karlskrona, Zweden

Kerstin Antonsson

Global Environment Health & Safety Manager Afdeling Global Operations Bedrijfsregio: Karlskrona, Zweden