Käytämme evästeitä verkkosivustomme toiminnan varmistamiseen ja sivustomme kehittämisessä auttavien tietojen keräämiseen.
Yksityisyys- ja evästetiedot

OK
  1. Roxtec lyhyesti
  2. Kestävä kehitys
  3. Toimintasäännöt

Luottamus, rehellisyys ja kunnioitus

Roxtecin toimintasääntöjen noudattaminen.

Tiivistysratkaisujen toimittaminen kaikkialla maailmassa on yrityksemme tarkoitus. Haluamme kuitenkin lisäksi kaikkien Roxtecilla muodostavan vahvan tiimin, joka auttaa parantamaan turvallisuutta maailmassa yhdessä.

Roxtecin toimintasäännöt selkeyttävät yrityksen virallista kantaa eettisissä ja ympäristöön liittyvissä kysymyksissä. Edellytämme, että kaikki johtajamme, työntekijämme, kumppanimme ja toimittajamme, jotka osallistuvat Roxtecin nimissä tapahtuvaan liiketoimintaan, kunnioittavat ja noudattavat näitä sääntöjä.

Kannustamme kaikki osapuolia toimimaan kattavammin kuin lainsäädännön vähimmäisvaatimukset edellyttävät. Toimintasäännöt perustuvat luottamukseen, rehellisyyteen ja kunnioitukseen. Säännöt voidaan tiivistää tässä esitteessä esiteltyyn kymmeneen toteamukseen.

Yleisääntö on, että kaikkien osapuolten on noudatettava paikallisia lakeja, toimialan peruskäytäntöjä ja vaatimuksia sekä Roxtecin toimintasääntöjä.

Mikäli eri säännöt käsittelevät samaa asiaa, on noudatettava työntekijöille suotuisempaa sääntöä. Kulttuurilliset erot voidaan ottaa huomioon toiminnassamme, mutta ne eivät saa koskaan johtaa turvallisuudesta ja ihmisoikeuksista tinkimiseen. Emme suvaitse lahjontaa missään liikesuhteissa. Huomaa, että vaatimuksemme voivat olla paikallista lainsäädäntöä tiukempia.

Roxtec International AB on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaiseksi. Kaikkien kumppaneidemme ja toimittajiemme on tämän vuoksi täytettävä ilmoitetut ympäristövaatimukset.

Emme suvaitse seuraavia:

  • Lapsityövoiman käyttö – kunnioitamme kaikkien lasten oikeuksia. Vähimmäistyöikä on normaalisti 15 vuotta.
  • Pakkotyön teettäminen – Työnteko ei saa perustua rangaistuksen uhkaan tai velan takaisinmaksuun.
  • Syrjiminen – Emme hyväksy kenenkään henkilön uhkailemista, hyväksikäyttöä tai syrjimistä missään tapauksessa.
  • Rangaistustoimet – Kohtelemme kaikkia ihmisiä kunnioittaen. Emme hyväksy henkisiä tai ruumiillisia rangaistuksia.
  • Lahjonta ja vilppi – Emme suvaitse lahjontaa tai vilpin harjoittamista missään liikesuhteissa.

Haluamme edistää seuraavia:

  • Terveys ja turvallisuus – Haluamme työympäristön olevan turvallinen, puhdas ja terveellinen paikka. Siisteys on perussääntö, ja työntekijöiden turvallisuus on aina ensisijaista, joten pyrimme kaikkien onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseen.
  • Ympäristö – Noudatamme toimintamaidemme ympäristölakeja ja -säädöksiä. Minimoimme energian käytön ja jätteen muodostuksen, ja käsittelemme kemikaaleja oikein.

Kunnioitamme seuraavia:

Työntekijöiden oikeudet ja järjestäytymisvapaus

Kaikilla Roxtecin hyväksi toimivilla henkilöillä on oikeus työsopimukseen sekä ammattiliittojen muodostamiseen, niihin liittymiseen ja työehtosopimuksiin. Emme hyväksy vankityövoiman tai laittomien työläisten käyttöä.

Työajat

Noudatamme paikallisia työaikalakeja ja -säädöksiä. Korvaamme ylityön.

Palkkaus

Työstä on aina maksettava vähintään lainsäädännön tai alan standardien mukainen vähimmäispalkka, joka on riittävä vähimmäistoimentulon turvaamiseen. Kaikki työntekijät ovat oikeutettuja lainsäädännön mukaisiin vuosi- ja sairauslomiin sekä vanhempainvapaisiin.