You are browsing the site for Roxtec Danmark (da).

We think you may belong in this market: United States (en). Please select your preferred market website to see relevant content and product availability.

Vi anvender cookies til at sikre, at vores websted fungerer optimalt, og til at indsamle oplysninger, der hjælper os med give dig en bedre brugeroplevelse.
Information om personlige oplysninger og cookies

OK
  1. Om Roxtec
  2. Bæredygtighed
  3. Adfærdskodeks

Tillid, ærlighed og respekt

Roxtecs Adfærdskodeks i praksis

Det er et faktum, at vores mission er "seal the world". Det er også et faktum, at alle vi i Roxtec-familien udgør et stærkt team, og at vi sammen kan gøre mere for at opnå en sikker verden.

Roxtecs Adfærdskodeks tydeliggør vores holdninger til etiske og miljømæssige forhold, og vi kræver af alle ledere, medarbejdere, partnere og leverandører, der deltager i forretningsforhold under Roxtecs brand, at de respekterer og følger dette kodeks.

Vi opmuntrer også alle parter til at påtage sig et endnu større ansvar end krævet ved lov. Vores adfærdskodeks er baseret på tillid, ærlighed og respekt, og det er sammenfattet i ti punkter i denne brochure.

Vores overordnede regel er, at alle parter skal overholde national lovgivning, industristandarder og -krav samt fokusere på Roxtecs Adfærdskodeks.

Ved udsendelse af flere direktiver i samme sag skal det direktiv, der er mest favorabelt for arbejderne, prioriteres højest. Vi skal tage hensyn til kulturelle forskelle, men vi går aldrig på kompromis med sikkerhed og menneskerettigheder. Desuden tillader vi aldrig bestikkelse uanset forretningsmæssig sammenhæng. Bemærk at vores krav og standarder ikke begrænses af kravene i eventuel national lovgivning.

Roxtec International AB er certificeret i overensstemmelse med ISO 14001-standarden. Alle partnere inkl. leverandører skal derfor leve op til de miljøstandarder, som vi har kommunikeret ud.

Vi siger nej til

  • Børnearbejde – Vi anerkender alle børns grundlæggende rettigheder. Minimumsalderen for arbejde er normalt 15 år.
  • Tvangsarbejde – Arbejde må ikke udføres under trusler om straf eller for at afdrage gæld.
  • Diskrimination – Ingen mennesker må trues, misbruges eller diskrimineres uanset begrundelse.
  • Disciplinære forhold – Vi behandler alle medarbejdere med respekt. Vi tolererer ikke brug af psykisk eller fysisk afstraffelse.
  • Bestikkelse og bedrageri – Vi tolererer ikke bestikkelse eller bedrageri uanset forretningsmæssig sammenhæng.

Vi siger ja til

  • Sundhed og sikkerhed – Vi forpligter os til at sikre et sundt, rent og sikkert arbejdsmiljø. Ordentlighed er en grundlæggende regel, og da medarbejdersikkerhed altid har højeste proiritet, stræber vi efter at undgå alle potentielle uheld.
  • Miljø – Vi overholder alle nationale miljølove, -regler og -standarder i det land, vi opererer i. Vi minimerer vores energiforbrug og affaldsproduktion samt håndterer kemikalier og farlige stoffer forsvarligt.

Vi respekterer

Medarbejderrettigheder samt retten til at organisere sig

Alle medarbejdere, der er beskæftiget af Roxtec, har ret til en ansættelseskontrakt, til at oprette og tilslutte sig fagforeninger og til at forhandle kollektivt. Vi accepterer ikke medarbejdere, der er fængslet, tilbageholdt eller er illegale.

Arbejdstid

Vi overholder gældende lovgivning og industristandarder for arbejdstider. Vi kompenserer for overarbejde.

Kompensation

Lønninger skal altid som minimum svare til lovbestemte eller industribestemte mindstekrav og være tilstrækkelige til at dække medarbejdernes basale behov. Alle medarbejdere har krav på deres lovbestemte eller aftalte kompensation under ferie, sygdom og barsel.