May 5

I Roxtec oplever vi en stigende efterspørgsel på sikkerhed og hermed brand. Roxtec Denmark ApS har serviceret det danske marked siden sidst i  90´erne, - og siden 2012 via eget datterselskab i Danmark. Den generelt skærpede fokus og øgning af kvaliteten indenfor de enkelte bygningsdele er steget kraftigt indenfor det sidste årti. Kravet om CE mærkning har skabt et øget fokus på standarden af bygningsmaterialerne herunder også installationsgennemføringer i bygningernes sektioner og klimaskærm.... Read more