You are browsing the site for Roxtec Danmark (da).

We think you may belong in this market: United States (en). Please select your preferred market website to see relevant content and product availability.

Vi anvender cookies til at sikre, at vores websted fungerer optimalt, og til at indsamle oplysninger, der hjælper os med give dig en bedre brugeroplevelse.
Information om personlige oplysninger og cookies

OK
  1. Fokus
  2. Roxtec vs. kabelforskruninger
  3. Skift tætningsmetode
  4. 4 typiske udfordringer, når det gælder kabeltætning

4 typiske udfordringer, når det gælder kabeltætning

Til tætning af kabler, der føres ind i skabe, benyttes traditionelt kabelforskruninger af metal. Men behøver det at være sådan? Inden vi svarer, så lad os se på nogle af de største udfordringer, der er forbundet med at bruge kabelforskruninger.

1. Dårlig pladsudnyttelse betyder større, tungere og mere omkostningstunge skabe

Fordi kablerne nødvendigvis skal føres gennem den dertil beregnede kabelforskruningsplade nederst i hvert enkelt skab, er det vigtigt, at tætningsløsningen har den bedst mulige pladsudnyttelse. Men kabelforskruninger har et design, der kræver meget plads til det værktøj, der bruges til at stramme kabelforskruningerne, hvilket betyder, at kablerne skal sidde langt fra hinanden, og kabeltætheden bliver dermed lav.    

2. Mangel på fleksibilitet gør ændringer komplekse og dyre

Såvel i designfasen som under arbejdet på monteringsstedet er det meget almindeligt, at der opstår et behov for at føre ekstra kabler ind i et skab. Boring eller stansning af nye huller i eksisterende skabe er kompliceret, risikabelt og kræver ofte en tilladelse til at udføre varmt arbejde eller nedlukning af systemet. Problemer med metalspåner som følge af boring eller stansning er almindelige og kan bringe driften i fare. I Ex-certificerede skabe er det ikke tilladt at stanse nye huller uden at verificere skabet igen.

Roxtec_vs_glands - A2 text image.jpg

3. Installationstid og vægt 

Moderne skabe har flere og fleksible indgange og udgange, og derfor er det ikke usædvanligt, at 50-150 kabler føres ind i ét skab. Det tager lang tid at installere så stort et antal kabelforskruninger korrekt, hvilket er en væsentlig ulempe, og det bør derfor undgås, hvis det er muligt. Kabelforskruningernes kombinerede vægt skal også tages med i betragtning ved mange anvendelsesformål. 

4. Manglende evne til at standardisere åbner for beslutninger truffet på monteringsstedet

Kabelforskruninger har begrænset fleksibilitet, når det gælder håndtering af variationer i kabeltykkelsen. Desuden betyder det faktum, at én kabelforskruning altid er lig med ét kabel, at det er umuligt at standardisere en kabeltætningsløsning og samtidig tage højde for ændringer, der kommer til i sidste øjeblik. Det at kunne bruge standardiserede løsninger er en af de væsentligste kilder til besparelser i ethvert projekt, og derfor er brug af kabelforskruninger et stort tilbageslag på den front.   

Heldigvis findes der andre industrielle løsninger til krævende miljøer, der kan løse alle disse problemer og mere til.  

Oplev fordelene ved multikabelgennemføringer