1. Software
  2. Roxtec Transit Operate™
  3. Posudek vedoucího inspektora

„Každý přesně ví, co má dělat“

Udržení pořádku s nástrojem Roxtec Transit Operate™.

„Každý přesně ví, co má dělat“

Když na několika tisících kabelových a potrubních průchodů na palubě lodi pracuje mnoho instalačních techniků, je výhodné mít nástroj pro digitální správu. Vedoucí inspektor Cristoffer Dahlén ze společnosti Roxtec Services viděl chaotické situace, kdy desítky dodavatelů používaly příliš mnoho různých papírových systémů. Ale zažil i opak: Úplnou kontrolu díky digitálním nástrojům ze sady Roxtec Software Suite™.

„Právě jsem se vrátil domů z loděnice, kde jsme instalačním technikům umožnili vytvořit registr všech kabelových průchodů na palubě a pomocí našeho digitálního nástroje nahlásit stav každého z nich,“ říká Cristoffer Dahlén. „Funguje to velmi dobře. Každý přesně ví, kde je potřeba provést další instalační práce.“

Díky úplné kontrole všech otvorů pro kabely a potrubí je pro bezpečnostního technika snadné zkontrolovat a schválit stav průchodů a také nechat externí inspektory ověřit kvalitu instalace.

„V tomto případě jsme provedli kontroly bezpečnosti průchodů a ohlásili stav v reálném čase. Zástupci vlastníků byli s našimi službami a digitálními nástroji opravdu spokojeni,“ uvádí Cristoffer Dahlén.

Kompletní registr průchodů

Registr systémů těsnění kabelových průchodů v softwaru Roxtec Transit Operate™ je ideálním řešením, přičemž registr vodotěsných kabelových průchodů je nyní povinný u nově stavěných lodí a námořních jednotek se smluvním datem od 1. července 2021. Navíc bude velmi užitečný ve chvíli, kdy se loď ocitne v suchém doku za účelem renovace. Pro mnoho majitelů a stavitelů lodí je to vlastně úplně nová zkušenost, protože úplnou kontrolu nad všemi průchody na palubě doposud nikdy neměli. Cristoffer Dahlén prohlašuje, že používání propojených digitálních nástrojů přináší také další výhody:

„S nástrojem Roxtec Transit Operate™ mohou majitelé sledovat průběh instalace v reálném čase. Osobě zodpovědné za kabelové a potrubní průchody rovněž umožňuje vidět, kde může vlastní požární hlídka provádět opravy, aby byla zajištěna požární ochrana a dodrženy předpisy pro danou třídu.“

Jedním ze způsobů, jak používat nástroj Roxtec Transit Operate™, je zadávat informace během obchůzky s klasifikačními inspektory. Výsledkem je aktualizovaný přehled o situaci, což velmi usnadňuje všem stranám – vlastníkům, instalačním technikům i inspektorům – návrat na příslušné místo za účelem nápravy nebo konečného ověření.

Zpět