You are browsing the site for Roxtec Česká republika/ Slovensko (cs).

We think you may belong in this market: 中华人民共和国 (zh). Please select your preferred market website to see relevant content and product availability.

Používáme soubory cookie k optimalizaci našeho webu a k získávání informací, jež nám pomáhají v tomto záměru.
Informace o ochraně soukromí a souborech cookie

OK
 1. Servis bezpečnostních prostupů
 2. Prohlubte své znalosti
 3. Nové požadavky asociace IACS týkající se kabelových prostupů

Nové požadavky asociace IACS týkající se kabelových prostupů

Průvodce novými bezpečnostními požadavky v UR Z28, Z23 a Z17.

Asociace IACS v říjnu 2020 vydala nové a aktualizované požadavky týkající se kontroly, dokumentace a prohlídek vodotěsných kabelových prostupů na palubách plavidel a v námořních provozech. V tomto článku shrnujeme nové jednotné požadavky asociace IACS Z28, Z23 a Z17 a také úkony, které jsou nyní majitelé, provozovatelé a loděnice povinni provést.

Nové a aktualizované jednotné požadavky od IACS, Mezinárodní asociace certifikačních institutů, mají zvýšit bezpečnost na palubách plavidel a v námořních provozech v celosvětovém měřítku. Požadavky například jasně artikulují důraz na kvalitu instalací a ověřování vodotěsnosti kabelových prostupů. Tyto předpisy momentálně platí a vztahují se na plavidla a námořní provozy, jejichž stavba byla smluvně potvrzena ke dni 1. července 2021 nebo později.

Přidejte se k nám ve webináři a dozvíte se více.

IACS UR Z28 – Monitorování vodotěsnosti kabelových prostupů

Tato nová kapitola se týká kontroly vodotěsnosti kabelových prostupů v průběhu celé doby životního cyklu plavidla nebo námořního provozu, a to od stavby nové lodi až po sešrotování. Obsahuje pokyny k těmto činnostem:

 • Způsoby údržby, kontroly a dokumentace kabelových prostupů
 • Způsoby kontroly a udržování kvality instalace kabelových prostupů
 • Způsoby a termíny provádění pravidelného monitorování kabelových prostupů

IACS UR Z23, verze 7 – Průzkum trupu plavidla pro účely nové stavby

Aktualizace v Z23 týkající se vodotěsnosti kabelových prostupů uvádí, že je nutno sestavit registr systémů kabelových prostupů a zařadit jej do souboru stavby plavidla. Registr musí obsahovat:

 • Systém značení nebo identifikace kabelových prostupů
 • Dokumentaci s odkazy na příručky výrobce k jednotlivým typům kabelových prostupů
 • Certifikaci typového schválení k jednotlivým typům kabelových prostupů
 • Příslušné instalační výkresy
 • Záznamy k jednotlivým kabelovým prostupům dokumentující stav v okamžiku závěrečné kontroly v loděnici, a to včetně záznamů veškerých prohlídek, úprav, oprav a úkonů údržby

IACS UR Z17, verze 15 – Procedurální požadavky na schválené dodavatele služeb

Nový oddíl 17 v UR Z17 se vztahuje na společnosti zabývající se prohlídkami kabelových prostupů u plavidel a námořních provozů.

 • Certifikační instituty jsou povinny se připravit na provádění auditů společností, které hodlají získat certifikaci schválených dodavatelů služeb v oblasti prohlídek kabelových prostupů
 • Společnosti schválených dodavatelů služeb, které hodlají poskytovat služby v oblasti kontrol kabelových prostupů, musejí od příslušného institutu získat certifikaci schválených dodavatelů v souladu s programem kontrol příslušné třídy.

Implementace u certifikačních institutů

Povinnost implementovat požadavky má každý certifikační institut, který je členem asociace IACS. Do asociace IACS patří tyto certifikační instituty: American Bureau of Shipping, DNV-GL, Croatian Register of Shipping, Class NK, China Classification Society, Bureau Veritas, RINA-Registro Italiano Navale, Russian Maritime Register of Shipping, Lloyd's Register, Indian Register of Shipping, Polish Register of Shipping a Korean Register of Shipping.