Používáme soubory cookie k optimalizaci našeho webu a k získávání informací, jež nám pomáhají v tomto záměru.
Informace o ochraně soukromí a souborech cookie

OK
  1. Servis a podpora
  2. Prohlídky a dozor
  3. Dozor

Dozor

Váš tým údržby se může spolehnout na naši odbornost.

Dozor

Jsme schopni převzít odpovědnost a plnit roli instruktora, technického experta a kontrolora pro vaše či externí pracovníky instalující kabelové a potrubní prostupy.

Můžete se soustředit na jiné věci a nechat nás po v rámci vašeho údržbového nebo opravářského projektu poskytovat vedení, technické poradenství, sledování, dokumentaci a praktická opatření k zajištění kvality vašich instalačních prací. Jsme schopni zvládnout kompletní dozor v místě prací, poskytnout spolehlivou oporu pro cílený dohled i administrativní podporu.

Komunikační partner

Rovněž vás můžeme podpořit při sestavování inspekčních zpráv a v odborné komunikaci s dodavateli a klasifikačními institucemi. Rovněž poskytujeme školení v oblasti dozoru. 

Nabídka dozoru

  • Školení pro pracovníky pověřené opravami a údržbou pořádané u vás.
  • Doporučení pro typová schvalování a odchylky ve speciálních situacích.
  • Pohotovost pro případ urgentních prohlídek prostupů.
  • Podpora v oblastech pokročilého projektování, spotřeby materiálů a odhadů.

Schválil:

   

Služby pro námořní průmyslová zařízení

Kontaktujte nás

I'm interested in: