You are browsing the site for Roxtec Česká republika/ Slovensko (cs).

We think you may belong in this market: United States (en). Please select your preferred market website to see relevant content and product availability.

Používáme soubory cookie k optimalizaci našeho webu a k získávání informací, jež nám pomáhají v tomto záměru.
Informace o ochraně soukromí a souborech cookie

OK
  1. Servis a podpora
  2. Instalace
  3. Tipy a pokyny

Tipy a pokyny

Těsnění Roxtec se instalují velmi snadno.

Příprava

Opatřete si materiály a nástroje

Před sestavováním a utěsňováním si opatřete si a připravte veškeré materiály. Vyberte si nástroje a příslušenství.

Připravte si kabely/trubky

Veďte kabely a trubky rámem v kolmém směru, nikoli šikmo.

Definujte konfiguraci

Prostor utěsnění

Před výběrem modulů vypočtěte správnou výšku utěsnění podle pokynů k instalaci.

Začtěte změřením celkové vnitřní výšky H. Vztah této hodnoty k těsnicí výšce těsnicích modulů je uveden v tabulce.

Výška rámu (H) Výška utěsnění (h) Velikost rámu
101 60 2
160 120 4
218 180 6
278 240 8

Vyberte velikosti modulů

Čas, který byste vynaložili na odlupování vrstev, uspoříte použitím větších modulů. Naopak menší moduly vám získají větší záložní kapacitu.

Níže uvedený příklad zahrnuje čtyři kabely 32 mm a osm kabelů 12 mm, které lze instalovat použitím modulů různých velikostí.

Umístění komponent

Zamýšlíte-li v budoucnu přidávat další kabely, můžete uspořit čas instalací modulů pro záložní kapacitu v blízkosti kompresní jednotky.

Kompresní jednotku můžete umístit na libovolné místo v rámu, dodržíte-li pokyny k instalaci týkající se umístění kotevních destiček.

Není-li klínové těsnění instalováno ve standardní poloze v horní části rámu, musíte při polohování kotevní destičky respektovat značky na klínovém těsnění. Při umístění klínového těsnění do dolní části rámu je musíte otočit a kotevní destičku instalovat podle značek.

Instalace

Mazivo

Při instalaci v nízké teplotě ohřejte mazivo ve své kapse, aby změklo. Je důležitým prvkem celého systému.

Kabely oddělujte kotevními destičkami

Při projektování respektujte rozestupy kabelů.

Vložte moduly

Usnadněte si vkládání modulů jejich vytvarováním do klínu.

Předběžná komprese

Není-li k dispozici prostor pro klínové těsnění, musíte provést předběžnou kompresi. Před vložením klínového těsnění nechte tlak několik minut působit.

Před kompresí zajistěte, aby kabely nebyly blokovány.

Částečná instalace

Během montáže použijte držák modulů Roxtec, abyste se vyhnuli rušivým prvkům a měli pracovní prostor bez kabelů.

Partial installation_module holder tool.png

Během montáže použijte držák modulů Roxtec, abyste se vyhnuli rušivým prvkům a měli pracovní prostor bez kabelů.

Vyjmutí klínového těsnění

Je-li během instalace zapotřebí demontovat kompresní jednotku, zdvihněte ji před odstraněním nad stavěcí přírubu kotevní destičky.