This seems to be your market:

Používáme soubory cookie k optimalizaci našeho webu a k získávání informací, jež nám pomáhají v tomto záměru.
Informace o ochraně soukromí a souborech cookie

OK

Roxtec Software Suite™

Přejděte k online správě svých kabelových a potrubních průchodů.

Roxtec Software Suite™

Nástroj Roxtec Software Suite™ byl vyvinut s cílem zjednodušit celý pracovní postup, od návrhu a výkresů přes certifikáty až po instalaci, včetně kontrol kvality a povinné dokumentace. Po celou dobu životnosti své sestavy tak budete moci šetřit čas, zvyšovat kvalitu a optimalizovat bezpečnost. Tato sada vzájemně propojených softwarových nástrojů je užitečná pro veškeré uživatele, kteří pracují s těsnicími řešeními pro kabely a potrubí. Umožní vám vybírat a nakupovat správná těsnění, dokumentovat procesy a sestavovat zprávy s údaji o stavu průchodů v souladu s normami a úředními předpisy.

Seznamte se s digitálními nástroji

Roxtec Transit Designer™

Zjistěte, jak rychlý, bezpečný a snadný může být způsob výběru správného řešení těsnění a navrhování stovek vícenásobných kabelových a potrubních průchodů během pouhých několika minut. Pomůže vám snížit riziko a ušetřit spoustu času. Nástroj Roxtec Transit Designer™ se používá k vytváření výstupů schválených výrobcem pouze na základě zadání schématu kabeláže a požadavků na těsnění.

Roxtec Transit Build™

Můžete kontrolovat a dokumentovat kvalitu instalace kabelových a potrubních těsnění pomocí průběžně aktualizovaného nástroje určeného k systematickému zajišťování kvality. Získejte zabezpečený a skutečně plynulý průběh prací prováděných v rámci jakéhokoli konstrukčního procesu. Nástroj Roxtec Transit Build™ vám bude přinášet užitek tehdy, budete-li potřebovat předložit zprávu nebo předat výsledek své práce budoucímu majiteli nebo uživateli.

Roxtec Transit Operate™

Tento nástroj, jehož používání vyžaduje plnou registraci a který byl vyvinut s cílem umožnit rozsáhlou kontrolu, dokumentaci a sledování všech průchodů, vám pomůže zaručit velmi vysokou úroveň bezpečnosti během celého životního cyklu vaší sestavy. Systém Roxtec Transit Operate™ je určen zejména pro výhradní vlastníky a/nebo pro uživatele, kteří zodpovídají za údržbu sestavy po celou dobu její životnosti.