1. Produkty
 2. Řešení
 3. Prostup Roxtec GH FL100 s GE

Prostup Roxtec GH FL100 s GE

Pro optimalizované rozložení tisku použijte tlačítko Tisk na stránce.

Prodloužený prostup s širokou přírubou pro přišroubování k nerovným povrchům.

Roxtec GH FL100 s GE je kompletní těsnicí sada pro kabely a potrubí umožňující vysokou koncentraci kabelů a trubek. Pravoúhlý ocelový rám se širokou přírubou zajišťuje dokonalé utěsnění při přišroubování na betonové nebo cihlové stěny či podlahy. Standardní těsnicí moduly Roxtec lze upravit pro kabely a trubky různých rozměrů. Prodlužovací rám GE z galvanizované oceli umožňuje prostup namontovat do tlusté stěny.

 • Plynotěsné
 • Vodotěsné
 • Prachotěsné
 • Odolné proti hlodavcům
 • Kompaktní
 • Snadná údržba a prohlídky

Specifikace a certifikáty

Certifikáty jsou průběžně doplňovány, obnovovány a nahrazovány. Pro zajištění souladu je pravidelně kontrolujte.

Protipožární ochrana

 • Požární odolnost E/EI podle EN 1366-3

Těsnost

 • IP 66/67

Podporuje

Instalace

Struktura instalace

 • Beton a cihla
 • Vrstvený panel

Typ montáže

 • K přišroubování

Pokyny k instalaci

Instalační videa

Obrázky

Údaje o izolačních komponentách

Zde naleznete technické údaje pro každou konkrétní součást našeho systému.

Pravhoúhlé rámy

Příslušenství

Těsnící komponenty