1. Produkty
  2. Řešení
  3. Prostup Roxtec GH FL100 BG™ s GE

Prostup Roxtec GH FL100 BG™ s GE

Pro optimalizované rozložení tisku použijte tlačítko Tisk na stránce.

Prodloužený prostup se širokou přírubou a zemnicí přípojkou pro přišroubování k nerovným konstrukcím.

Roxtec GH FL100 BG™ s GE je kompletní těsnicí sada pro kabely a potrubí ke spojování a uzemňování armovaných kabelů a trubek a kabelů a trubek s kovovým pláštěm. Pravoúhlý ocelový rám se širokou přírubou zajišťuje dokonalé utěsnění při přišroubování na betonové nebo cihlové stěny či podlahy. Těsnění umožňuje vysokou koncentraci kabelů a trubek a těsnicí moduly Roxtec BG™ lze přizpůsobit kabelům a potrubím různých rozměrů. Krycí rám GE z galvanizované oceli umožňuje zakrýt otvory v širokých stěnách. K dispozici jsou zkoušečky elektrické spojitosti Roxtec EC (elektrická průchodnost), které pomáhají indikovat elektrický výkon instalace kabelových prostupů.

  • Plynotěsné
  • Vodotěsné
  • Prachotěsné
  • Odolné proti hlodavcům
  • Kompaktní
  • Snadná údržba a prohlídky

Specifikace a certifikáty

Certifikáty jsou průběžně doplňovány, obnovovány a nahrazovány. Pro zajištění souladu je pravidelně kontrolujte.

Protipožární ochrana

  • Požární odolnost E/EI podle EN 1366-3

Těsnost

  • IP 66/67

Podporuje

Instalační videa