1. O společnosti Roxtec
 2. Udržitelnost
 3. Společenská odpovědnost podniku

Měníme svět k lepšímu

Měníme svět k lepšímu

Jelikož naším cílem je zvyšovat ve světě bezpečnost, máme také jasnou strategii společenské odpovědnosti podniku. Jsme odhodláni bojovat s chudobou díky podpoře podnikání.

Error loading video
Podívejte se na naše video z obce Kurumbapatty ve státě Tamilnádu.

Jedním z motivů společnosti Roxtec k jednání v duchu společenské odpovědnosti podniku je snaha o pozitivní dopad našeho podnikání na společnost. Podporujeme různé místní iniciativy, vzdělávací projekty a sportovní spolky. S institucemi sociálního zabezpečení v různých zemích máme uzavřené dohody o poskytování pracovních příležitostí hendikepovaným osobám.

Sponzorování vesnic v Indii

Jsme také partnery neziskové organizace Hand in Hand v boji proti chudobě na indickém venkově. Jako sponzor programu Village Uplift Program, v rámci kterého se organizace snaží zlepšovat životní podmínky na vesnicích, přispíváme ke zlepšování v pěti klíčových oblastech:

 • Eliminace dětské práce a vzdělávání pro osoby s nedokončenou školní docházkou,
 • Svépomocné skupiny a mikrofinance pro ženy,
 • Přístup k internetu a demokracie zdola,
 • Vzdělávání v oblasti péče o zdraví a bezplatné lékařské prohlídky,
 • Řešení pro nakládání s odpady a přírodními zdroji s důrazem na ochranu životního prostředí.

Pozitivní dopad

Program poskytuje okamžitou pomoc dnes a zároveň u obyvatel rozvíjí schopnosti, které jim do budoucna umožní řešit své problémy svépomocí. Ženy ve svépomocných skupinách důležitost svých nových rodinných podniků jednohlasně potvrzují:
„Život je teď mnohem lepší, zejména pro naše děti.“

Tady je pár výsledků z našeho posledního dvouletého projektu spolupráce v obci Kurumbapatty ve státě Tamilnádu.

Vzdělávání

 • 1 495 lidí se zúčastnilo programů na zvýšení informovanosti o dětské práci. Vesnice byla prohlášena za „přívětivou k dětem“, což znamená, že děti tu nepracují a všechny chodí do školy.
 • 165 lidí navštěvovalo počítačové kurzy a zvýšilo své šance získat zaměstnání.
 • 1 447 lidí navštívilo schůzky věnované právům na informace a demokracii zdola.

Zdraví

 • 3 429 lidí se zúčastnilo schůzek pro zvýšení informovanosti a táborů věnovaných péči o zdraví.
 • Bylo postaveno 31 toalet, Zbylé postaví stát.
 • Dalších 22 žen se zbavilo chudokrevnosti a dalších 15 dětí přestalo trpět podvýživou.

Posílení postavení a odpovědnosti

 • Všech 264 žen ve svépomocných skupinách navštěvovalo školení na téma rozvoje podniku.
 • Bylo založeno 282 rodinných firem, mnohé z nich díky mikrofinančním půjčkám od úvěrového institutu organizace Hand in Hand. 99,6 % těchto půjček bylo splaceno.
 • Byl podpořen vznik 111 jednotek kuchyňských zahrad a 59 jednotek pro pěstování azoly (krmení pro dobytek bohaté na bílkoviny).

„Je úžasné vidět, jak naše příspěvky umožňují realizovat přímé pozitivní změny pro tolik lidí. Je také skvělé, že se tyto aktivity provádějí se zřetelem na dlouhodobou perspektivu, ekologii a udržitelnost,“ říká Ulrika Malmberg, výkonný viceprezident a personální ředitel společnosti Roxtec.