Förstklassiga tjänster

Roxtec är inte bara en smart produkt. Det är ett helt koncept. Vi erbjuder tjänster och mjukvara för design för att underlätta planering. Vi ordnar installationsträning – ute i fält – världen över. Och vi genomför tester av kundanpassade lösningar.

Kitlösningar

Vi levererar kit som är komponerade för att täcka in ett brett spann av kabelkonfigurationer. Kiten har ett artikelnummer för att förenkla standardisering och beställning. Vi levererar från lokala lager till valfri plats, även direkt ut på fältet.

Tjänster inom konstruktion och designmjukvara – vänligen kontakta din Roxtecrepresentant eller Konstruktörens sidor

Installationsträning – kontakta din Roxtecrepresentant

Tester och certifikat – kontakta din Roxtecrepresentant