Roxtec BG™ (Bonding & Grounding) sealing solutions

Roxtec BG™ tätningslösningar

Produktfamiljen Roxtec BG™ (bonding & grounding) är ett kabelgenomföringssystem för tätning av stora mängder metallskärmade eller armerade kablar på minsta möjliga utrymme. Använd det i byggnader, skåp och kapslingar för att spara design- och installationstid – och sänka kostnader.

Spara utrymme och pengar

Roxtec BG™ är upp till 70 procent mer yteffektiva än kabelförskruvningar och kan direkt ersätta förskruvningar för anslutning av metallskärmade och armerade kablar. Med en genomföring kan du täta en eller flera kablar med olika ytterdiameter och samtidigt säkerställa certifierad potentialutjämning eller skyddsjordad anslutning.

  • Certifierat för elsäkerhet
  • Explosionsfarliga miljöer (Ex)
  • Potentialutjämning och skyddsjordning
  • Skydd mot blixtnedslag
  • Brandklassat, gas- och vattentätt