Skydd för liv och tillgångar

Tätningar från Roxtec förhindrar skador på grund av vatten, brand, gas, sand, damm och smuts. De skyddar mot explosion, blixtnedslag, buller och vibrationer. De håller ormar och gnagare ute och erbjuder lösningar för dragavlastning, potentialutjämning, skyddsjordning och elektromagnetisk kompatibilitet.

Testat och certifierat

Våra lösningar är testade samt certifierade av alla stora klassificeringssällskap. Tätningarna ståtar med hundratals registrerade certifikat och hundratals registrerade tester och godkännanden som påvisar utmärkt funktionalitet och beständighet.

Certified solutions by global certifying authorities