Det flexibla tätningssystemet

Våra kabel- och rörgenomföringar ger ökad trygghet, effektivitet och driftsäkerhet. Oavsett om du är ägare, konstruktör eller installatör kan du lita på våra lösningar, var dina kablar och rör än ska dras – och vilken storlek de än har. 

En standard för framgång

Roxtec som standard gynnar ägare som eftersträvar långsiktig driftsäkerhet – och god avkastning på sina investeringar. Det är perfekt för konstruktörer som vill ha  en smart lösning och för installatörer som vill kunna göra ett snabbt och bra jobb.