Roxtec, local presence worldwide

Lokal närvaro världen över  

Roxtec är ett globalt företag med stark lokal förankring. Vi servar kunder på över 80 marknader och ser till att våra produkter är tillgängliga från lokala lager – genom 25 dotterbolag och ett växande nätverk av distributörer och agenter.

Vi skapar marknader

Genom att vara på plats kan vi hjälpa er genom hela ert projekt, från design till installation. Vi följer utvecklingen ute på fältet för att kunna möta nya behov och kravställningar. Detta gör att vi kan utforska och etablera oss på nya marknader.

Global organisation 

Vid vårt huvudkontor i Karlskrona har vi omfattande resurser för forskning, utveckling och teknik samt avancerade test- och brandlabb. Det är hjärtat i vår globalt växande organisation för effektiv tillverkning, försäljning, support och logistik.