Roxtec Sweden office building

Roxtec Sverige

Vi hjälper dig att få rätt lösning

Roxtec International AB är ett svenskt bolag med kontor i både Stockholm och Karlskrona. Närheten till det globala huvudkontoret i Karlskrona, med produktionsanläggning och centrallager, underlättar allt från utvecklingsprojekt till precisa leveranser.

Sprider information  

Våra medarbetare fokuserar på att förmedla kunskap om möjligheterna med Roxtecs innovativa och flexibla tätningslösningar för kablar och rör. Vi besöker företag och organisationer i hela landet och presenterar fakta och mervärden.  

Levererar lösningar

Oavsett om ni verkar i bygg-, tillverknings- eller telekomindustrin, i energisektorn eller i någon annan bransch, kan vi hjälpa er med standardiserade lösningar för ökad effektivitet och enkelhet. Vår bank av certifikat fungerar som en garant för trygghet och säkerhet. Vi bistår även med mjukvara  för planering och design av kabel- och rörgenomföringar samt ingenjörstjänster och installationsträning ute på fältet.  


För kontakt, frågor eller beställningar kan du skicka e-post till: order@roxtec.com