Roxtec, quality and environment

Fokus på kvalitet och hållbarhet

Miljöpåverkan

Det svenska dotterbolaget Roxtec International AB bedriver en verksamhet som måste rapporteras i enlighet med miljölagstiftningen. Rapporteringskravet gäller produktionen av vulkaniserat gummi, vilket ingår i merparten av de produkter som tillverkas och säljs av koncernen.

Kvalitetssäkring

Roxtec International AB är certifierat enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Följande dotterbolag - Roxtec Sealing System (Shanghai) Co, Ltd, Roxtec Ltd, Roxtec GmbH, Roxtec India Pvt, Roxtec Australia, Roxtec Latin América Ltda - är certifierade enligt standarden ISO 9001.