Previous

Roxtecs genomföringar i Komatsus gruvmaskiner

Komatsu i Tyskland tillverkar stora bandgrävare och skoplastare  för de ytterst tuffa arbets- och klimatmässiga förhålla...

Kabelgenomföringar för en ny generation tåg

Roxtec levererar kabelgenomföringar för tak till  plattformen S70 från Siemens Transportation Systems i Sacramento i USA...

Tätningar för fart och förenkling

FANUC Robotics America har kortat ner installationstiden för sina industrirobotar från fyra veckor till fyra dagar.

Next

Rekommenderad för perfektion

Roxtecs kabel- och rörgenomföringar skyddar liv och tillgångar. Lösningarna gynnar såväl tillverkare som slutanvändare. Du kan snabbt, lätt och säkert täta flera förkontakterade kablar i olika dimensioner – i en enda öppning.

Bättre användning av utrymmet

Oavsett vad du producerar så är det praktiskt med prydliga och utrymmeseffektiva kabelgenomföringar. Roxtecs design förenklar allt från inspektion till underhåll. Flexibiliteten gör att du kan täta redan i fabriken – och sedan modifiera eller uppgradera ute hos kund.