Previous

Flexibla kabelgenomföringar

Det tyska serviceföretaget EWE har specificerat Roxtecs kabeltätningssystem för de underjordiska anläggningarna för gasf...

Rätt val för Fluxys

Roxtecs genomföringar blev specificerade när kapaciteten vid anläggningen för förvaring av naturgas under jord i Loenhou...

Next

Lösningar för kabel- och rörgenomföringar – enkel design, pålitlig säkerhet

Roxtecs lösningar är utformade för att vara enkla och flexibla samt för att i alla situationer tillföra den certifierade säkerhet som krävs i dagens projekt. 

Vår multikabelteknik är synnerligen enkel tack vare vår uppfinning Multidiameter™ - lager som går att ”skala av” för anpassning till ständigt varierande dimensioner på kablar och rör. Klicka här för att se en film. 

Det är ett beprövat faktum att Roxtec skyddar liv, tillgångar och verksamheter. Våra lösningar är testade och certifierade av testlaboratorier, certifieringsorgan och kunder runt om i världen. Det viktigaste kvalitetsbeviset är dock den godkändstämpel som Roxtec fått i många av världens största och mest avlägsna och riskfyllda projekt. 

 • Gruvindustri, raffinaderier, gasverk, petrokemi, LNG/GTL, massa och papper, metallindustri och anläggningar för bearbetning av  naturresurser.

Roxtec förordas till exempel i följande applikationer:  

 • tätning kring kablar eller rör som går in i byggnader genom väggar eller golv 
 • tätning kring kablar som passerar in i  kontrollskåp
 • Ersättning för förskruvningar i kabelingångar till avslutare och kopplingslådor.

Roxtecs lösningar är särskilt lämpliga för applikationer  med ett mycket stort antal kablar:

 • Förgreningsskåp
 • Säkerhetssystem
 • Skåp för elektrisk värmebehandling
 • Kopplings- och anslutningsboxar
 • Kontrollskåp
 • Motorkontrollrum
 • Ställverk
 • Byggnader för fjärrstyrning.