Kabel- och rörgenomföringar – nyckeln till trygghet och driftsäkerhet

Roxtecs lösningar är certifierade för att minska risken vid brand, tryckvågor, väderpåverkan och andra faror för driften i applikationer inom havsbaserad olja och gas. Tidig integration av designen för kabelgenomföringar minskar risker och sänker kostnader i projektet. Välj Roxtecs genomföringar för multipla kablar som standard i borr- och produktionsriggar samt i FSO/FPSO-projekt för att säkra drift, skydda utrustning och trygga lönsamheten. 

Lämpliga applikationer är däck, skott, utrustning och kopplingsboxar där det finns krav på både säkerhet och en möjlighet att täta ett stort antal kablar eller rör.  

Specificera för att minska risken och öka effektiviteten 

Projektteam som tidigt tar beslut om att standardisera designen av kabel- och rörgenomföringar kan minimera riskerna inom konstruktion, inköp och installation genom att dra nytta av Roxtecs expertis. 

Genom att integrera Roxtec som leverantör av lösningar kan du minska designtiden avsevärt, öka precisionen, eliminera misstag och minska projektets totalkostnad. 

I egenskap av projektresurs för kabel- och rörgenomföringar levererar Roxtec: 

  • Kostnadsfria tjänster inom  design av kabel- och rörgenomföringar – svar inom 48 timmar 
  • Materiallista som godkänts av tillverkaren
  • Installationsträning på arbetsplatsen 
  • Projektstöd från start till driftsättning.

Installatörer kan anpassa lösningarna till en rad olika kabel- och rördimensioner med ett minimum av material och artikelnummer. Underhållsteam kan lägga till eller byta ut kablar – i däck, skott eller elskåp – närhelst det behövs.  

Global certifiering och tillgänglighet

Roxtecs lösningar är godkända globalt och används av de flesta företag inom olja, gas och petrokemi. 

Oavsett om du arbetar med ett nytt projekt eller underhåller ett befintligt, finns våra produkter  tillgängliga för dig världen över från lokala lager.