Previous

Kabeltätningar i "pole position"

Moskvas nya bana för motorracing blir den första racerbanan för Formel 1 i Ryssland.

Säker kabeltätning för en renare stad

Ett av de stora projekten för en hållbar utveckling i Kina är utbyggnaden av Bailonggangs avloppsreningsverk.

Roxtec i Öresundslänken

Öresundslänken är den kombinerade bron och tunneln för bilar och tåg som binder samman Sverige och Danmark.

Next

Specificera säkra tätningar 

Använd Roxtec i ett tidigt skede när ni designar projekt eller också i redan befintliga byggnader. Installationen går snabbt och lätt med få delar och utan tätningsmassor att blanda på plats. Prydlig hantering av kablar sparar utrymme, minskar risken för fel och underlättar inspektion.  

Bygg idag, uppgradera imorgon

Konstruktörer kan använda Roxtec överallt. Ramarna kan gjutas eller svetsas in i konstruktioner, föras in i kärnborrade hål eller skruvas fast på konstruktionen. Designa för framtida behov – öppna bara upp genomföringarna vid ett senare tillfälle och dra nytta av reservkapaciteten.