Designverktyg och -tjänster

Roxtecs tätningssystem förbättras ständigt av våra konstruktörer, som arbetar i nära samverkan med kunderna. Vi skräddarsyr även lösningar för att göra det lätt för dig att designa för framtida behov. Du är välkommen att prova programmet RTD, som är utvecklat för att underlätta planering och design av genomföringar. Använd gärna även CAD-biblioteket.

Besök sidan för Roxtec Transit Designer för att börja designa dina genomföringar!