Juridiske oplysninger

Dette websted kontrolleres af Roxtec International AB eller af en relevant lokal ROXTEC-enhed for respektive afsnit.

Privatliv og cookies

Læs om vores privatlivspolitik og brugen af cookies på dette websted på denne side.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysninger på dette websted leveres af ROXTEC. Når du anvender det, accepterer du at være bundet af de juridiske oplysninger, der er indeholdt heri. ROXTEC forbeholder sig ret til at ændre enhver funktion på dette websted, herunder de juridiske oplysninger, uden forudgående varsel, og enhver ændring træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelse. Indholdet af ROXTEC-webstedet er udelukkende beregnet til generelt informationsformål, og leveres "som den er" og "som den er tilgængelig" uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller indirekte. De leverede oplysninger kan være ukomplette eller ikke opdaterede, og enhver brug af oplysningerne er på brugerens egen risiko. ROXTEC kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for direkte, indirekte, specielle tab eller følgetab eller -skader, som er resultatet af brugen af webstedet (herunder websteder der linkes til eller fra) eller manglende mulighed for at anvende oplysningerne, selv hvis ROXTEC er gjort bekendt med muligheden for sådanne tab eller skader.

Copyright/varemærker og øvrige immaterielle rettigheder

Alle oplysninger på webstedet, herunder navne, grafik, billeder, varemærker, logoer og software, der anvendes i eller for ROXTEC's forretninger, produkter og tjenester, er ROXTEC's eller dennes leverandørers ejendom, og er beskyttet af internationale love om immateriel ophavsret i de relevante lande, hvor ROXTEC opererer. Du må læse, downloade eller udskrive kopier af indholdet, men udelukkende til dit eget personlige, ikke-kommercielle brug. Bemærk, at hvis du downloader eller udskriver kopier af oplysninger på dette websted, skal du medtage alle copyright-angivelser, og indholdet må ikke gengives, opbevares, oversættes, gensælges eller distribueret uden forudgående skriftlig tilladelse fra ROXTEC. Du må ikke sælge, ændre eller anvende disse oplysninger til offentlige eller kommercielle formål. ROXTEC's produkter og designs kan være beskyttet af patenter, brugsmodeller og registrerede designs i de relevante lande, hvor ROXTEC opererer, og sådanne produkter og design må ikke på nogen måde kopieres eller produceres uden forudgående skriftligt samtykke fra ROXTEC.

Produkter

Produkter fremstillet af ROXTEC er solgt i overensstemmelse med Roxtec International AB's generelle betingelser for salg og levering. ROXTEC's standardsikkerhedsprodukter er testede, typegodkendte og fremstillet til den foreskrevne anvendelse. Oplysninger, der fremgår af ROXTEC's websted, frigør dog ikke dig – modtageren af de leverede oplysninger og/eller specifikationsansvarlig, indkøber, montør og/eller bruger af ROXTEC's produkter – fra ansvaret for uafhængigt at fastslå egnetheden af disse produkter til in situ processer og/eller installationer og/eller anvendelser. Enhver ændring, modifikation og/eller konvertering af produkterne og/eller installationsvejledningerne uden forudgående skriftligt samtykke fra ROXTEC kan ugyldiggøre testresultater, typegodkendelse og/eller den tilsigtede funktionalitet.

Disclaimer information about this website.