Previous

Kabelová těsnění elektrických vedení

Jak utěsnit unikátní a velké kabely  na této těžební plošině? Tato otázka se stala zásadním problémem pro partnery v pro...

Roxtec – ochrana před záplavami

Po několika dnech deště došlo k zaplavení základů větrné farmy Kisielice v Polsku. Bylo zapotřebí najít spolehlivá řešen...

Těsnění Roxtec v přenosové rozvodně

Společnost Terna je významným distributorem elektrické energie a hlavním vlastníkem národní vysokonapěťové přenosové sou...

Next

Zajistěte maximální provozuschopnost

Těsnicí systém Roxtec je bezpečné řešení v odvětvích důležitých pro globální dodávku energie. Používá se všude - od jaderných, uhelných a plynových elektráren přes hydroelektrárny a elektrárny na biomasu až po solární a větrné projekty. Řešení zjednodušuje konstrukci, zavedení, výrobu a údržbu. Používejte je jako standardní řešení, pokud chcete utěsnit více kabelů a mít méně skladových položek.

Flexibilní pro inovace

Díky přizpůsobitelnosti vždy odpovídají Vaše těsnění velikosti místně použitých kabelů. Můžete navrhnout otvory místo konfigurací. Otevřete těsnění, proveďte změny a znovu je utěsněte bez jakýchkoli náhradních dílů vždy, když je potřebná inovace.