Installation advice and training all over the world

Rychlá a bezpečná instalace   

V tomto oddíle najdete užitečné informace pro montážní a instalační práce.  
Jako pomoc pro zajištění správného použití našich těsnění pro kabely a trubky Vám nabízíme školení a poradenství při instalaci na místě i po celém světě. Pro získání více informací se spojte prosím s naším místním zastoupením firmy Roxtec. 

Informace obsažené v pokynech mají za úkol poskytnout pouze všeobecný návod. Firma Roxtec odmítá odpovědnost za použití pokynů a také za jakoukoli neúplnost a jakékoli chyby v pokynech. 2012 ROXTEC INTERNATIONAL  AB

Visual installation quality check movie